Algemene voorwaarden

{ EEN AANTAL AANDACHTSPUNTEN }

Viamama cursussen en extra's 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops die Viamama verzorgd.

2: Gegevens
Alle gegevens die je via de site aan Viamama verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor de cursusleiders van Viamama en zullen niet aan derden doorgegeven worden.

3: Aanmelden:
Je kunt je via het aanmeldformulier op de site aanmelden. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van je inschrijving.
Ca een week voor aanvang van de cursus of workshop krijg je een remindermail met alle informatie op een rij.

4: Vergoeding:
Afhankelijk van je zorgverzekeraar en je pakket kun je een deel van het cursusgeld terugkrijgen. Kijk maar eens in je polisvoorwaarden of je hiervoor in aanmerking komt.

5: Betaling:
Na aanmelding via het aanmeldformulier ontvang je per mail de factuur. Na betaling van de factuur is je inschrijving definitief. De factuur dient binnen 7 dagen, en voor aanvang van de cursus, betaald te zijn.

6: Annulering door deelneemster:
Tot 5 weken van te voren kan er deels kosteloos geannuleerd worden. We brengen 10% voor administratiekosten in rekening. Daarna is het cursus bedrag verschuldigd.

7: Gemiste lessen:
Gemiste lessen worden niet vergoed. Je kunt in overleg de les bij een andere groep inhalen mits de groepsgrootte dat toelaat.

8: Verhindering bij Viamama:
Mocht door overmacht aan de kant van Viamama de cursus niet door kunnen gaan, dan heeft Viamama het recht de cursus te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

9: Aansprakelijkheid:
Hoewel de cursussen geheel ongevaarlijk zijn, is deelname aan een cursus voor eigen risico. Zowel Viamama als de cursusleiders zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal, of lichamelijk letsel die veroorzaakt is, of verband houdt met deelname aan een cursus Viamama.

10: Intellectuele eigendom:
De verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de site is eigendom van www.viamama.nl en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden gegeven.

Voorwaarden bij Viamama-sport

10: Aansprakelijkheid:
Hoewel de beweegtrainingen geheel ongevaarlijk zijn, is deelname aan een cursus voor eigen risico.

11: Gemiste lessen:
Gemiste lessen worden niet vergoed.

12 Viamama zal een moedergroepbijeenkomst plannen en biedt dit uiterlijk 1,5 week voor aanvang aan. Viamama biedt eenmalig moederterugkombijeenkomst aan en bij minder dan 5 aanwezigen zal deze komen te vervallen. Alternatief zal een extra babymassageles zijn of 15 euro retour op je bankrekening voor het vervallen van deze les.

13: Gegevens:
Alle gegevens die je via de site aan Viamama verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor de cursusleiders van Viamama en zullen niet aan derden doorgegeven worden.

14. Abonnement:
Je koopt een 8-weekse abonnement.